Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om musikens roll som drivkraft för religiös förändring inom judendomen | Åbo Akademi

Doktorsavhandling om musikens roll som drivkraft för religiös förändring inom judendomen

Docent Ruth Illmans doktorsavhandling i judaistik framläggs till offentlig granskning fredag 30.11.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen heter ”Music and Religious Change among Progressive Jews in London: Being Liberal and Doing Traditional”.