Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Distansstudierna fortsätter vid Åbo Akademi i höst – nya studerande välkomnas till campus

Åbo Akademi fortsätter att gradvis och kontrollerat öppna upp verksamheten, i enlighet med myndighetsanvisningar.

Enligt rektor Moira von Wrights beslut fortsätter distansstudierna vid akademin också under höstterminen, åtminstone i period 1 (31.8–23.10), med undantag för vissa kurser som förutsätter närvaro, till exempel laborationer och praktik.

Första årets studerande vid Åbo Akademi inleder däremot sina universitetsstudier på plats på campus i Åbo och Vasa från och med studieorienteringen med start den 24 augusti.

– För nya studerande är det viktigt att få en så normal och bra start som möjligt. Det mesta är nytt; boende, vänner, studier, intryck och studiekrav. Vi vet av erfarenhet att studiernas inledningsfas betyder mycket för hur studenterna trivs, presterar och mår allt eftersom studierna framskrider, säger Mikael Lindfelt, prorektor vid med ansvar för grundutbildningen.

Han framhåller att all närundervisning ordnas så att studenternas och personalens hälsa och säkerhet tryggas, i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra universitet.

– I dagsläget vet ingen hur coronasituationen kommer att se ut i höst. Genom att i god tid gå in för en så kallad hybridlösning kan vi både bygga vidare på de erfarenheter vi fått av distansundervisning under våren och bättre upprätthålla säkerheten för de som jobbar och studerar på campus. Hälsa och trygghet är alltid vår första prioritet.

– Så här förbereder vi oss nu. Samtidigt följer vi aktivt med situationen, och är redo att anpassa vår verksamhet när det krävs. Givetvis hoppas vi kunna återgå till att all utbildning primärt sker på campus. I höst vet vi bättre hur vi kan gå vidare, säger Lindfelt.

Senast i början av september tas beslut om hur studierna arrangeras i period 2 (26.10–18.12).

Mera information:

Mikael Lindfelt, prorektor vid med ansvar för grundutbildning
Tfn +358 50 544 2628
E-post: mikael.lindfelt@abo.fi