Skriv här det du söker efter!

Det smäller på campus i Åbo

De som rör sig på campus i Åbo kommer sannolikt att märka att det byggs en ny universitetsfastighet på Henriksgatan 2, där byggnaden Juslenia tidigare stått. På grund av sprängarbeten som kommer att pågå till slutet av januari 2019 vidtas försiktighetsåtgärder som påverkar rörligheten på området.

  • Sprängningen börjar på måndag 1.10.2018 (vecka 40). Beräknat slutdatum för sprängningen är 31.1.2019.
  • Sprängningar utförs under den ovannämnda perioden varje vardag kl. 8.30–8.45 och 13.30–13.45. Tiden för sprängning kan överskridas till följd av tekniska eller yttre störningar.
  • Kommande sprängningar föregås av korta signaler vid byggarbetsplatsen under tre (3) minuter.
  • Avslutad sprängning anmäls med en kontinuerlig ljudsignal.
  • Som en försiktighetsåtgärd bör man flytta sig bort från fönster i närliggande byggnader (Zoological Museum, Nature, Phoenix och bostadshus vid sidan av platsen) när man hör signalen.
  • Vakter kommer att stänga byggplatsens närmaste omgivning under sprängningar. Under sprängningarna är alla trafik ovillkorligen förbjuden i området.

Den nya byggnaden är en del av Scientia Aboensis-samarbetet mellan de två universiteten i Åbo. Dess huvudsakliga användare är fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi och kemiska institutionen vid Åbo universitet. Byggnaden står klar våren 2021 och tas i bruk samma höst.

Se video från provsprängningen: