Skriv här det du söker efter!

Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin

Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin

Anvisningar för Åbo Akademis personal och studerande | Åbo Akademi

Anvisningar för Åbo Akademis personal och studerande

Åbo Akademi anpassar verksamheten till coronaepidemin i enlighet med myndighetsanvisningar och i enlighet med riktlinjer överenskomna med andra universitet och med undervisnings- och kulturministeriet.