Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi samlar framstående kvinnliga datavetare till internationell konferens

I slutet av mars arrangerar ämnet informationsteknologi vid Åbo Akademi evenemanget Women in Data Science (WiDS) i Åbo.

WiDS ordnades första gången vid Stanforduniversitetet i USA 2015. I dag samlas tusentals deltagare i över 100 länder årligen till regionala WiDS-konferenser, av vilka evenemanget i Åbo är ett.

Målet är att ge synlighet och erkännande åt kvinnliga experter inom datavetenskapen, att presentera deras arbete och att höra deras visioner för IT-branschen.

Enligt Sepinoud Azimi, som forskar i informationsteknologi vid Åbo Akademi och koordinerar WiDS i Åbo, har kvinnor har alltid spelat en viktig roll i den tekniska utvecklingen. Trots det har könsskillnaderna inom teknik och datavetenskap bara ökat de senaste 20 åren.

– Den negativa utvecklingen kan bero på flera saker, på stereotyper om manliga och kvinnliga experter, eller på brist på kvinnliga förebilder.

Datavetenskapsfältet växer för närvarande i rasande takt, och det finns många karriärmöjligheter, oberoende av kön, framhåller hon.

– Utmaningen för kvinnor i branschen är inte bara att de är i minoritet, men att de inte heller får den uppmärksamhet de förtjänar. Med det här evenemanget vill vi försöka överbrygga skillnaderna mellan könen, åtminstone lite. Vi vill visa att kvinnor har mycket erbjuda datavetenskapen, och inspirera unga kvinnliga studerande, forskare och andra intresserade att ta del av den datavetenskapliga utveckling som sveper över världen just nu, säger Sepinoud Azimi.

Bland talarna i Åbo finns både finländska och internationella talare, bland annat professor Alison Heppenstall, expert på artificiell intelligens från University of Leeds, Dr Larissa Suzuki från University College London som föreläser om framtidens städer och Dr Christina Katsimerou från e-handelsföretaget booking.com.

Evenemanget äger rum måndagen den 8 juni 2020 vid Mauno Koivisto-centret i Åbo. Evenemanget är öppet för alla intresserade, oberoende av kön eller bakgrund, och det kostar ingenting att delta.

Mer information och anmälan på webbsidan wids.abo.fi.

Sepinoud Azimi
Vi vi inspirera unga kvinnor att ta del av den datavetenskapliga utveckling som sveper över världen just nu, säger Sepinoud Azimi.