Skriv här det du söker efter!

Parallella sessioner

Parallella sessioner

Parallellsession 1 (Måndag 30.3. kl. 15.00–17.00)

1A. Samhällslärans flerperspektivitet (rum E610)

 • Magnus Persson och Jan Anders Andersson: Utan akademiskt moderämne: Förbindelser mellan skolämnet samhällskunskap och det akademiska systemet i Sverige
 • Daniel Nyström: De samhällsorienterande ämnena och intersektionalitet
 • Nina Mård och Charlotta Hilli: En didaktisk analys av klasslärares samhällslära-undervisning i ett ämnesintegrerat projekt

 

1B. Globalisation, Society and Democracy (rum C215)

 • Rasmus Karlsson: Climate didactics between science and policy
 • Cecilia Lundholm: Teaching and learning of social science, environmental protection and the context of democracy
 • Tanja Taivalantti: The tensions between globalisation and positionality in young Finns’ sense of groupness

 

SYMPOSIUM del 1: Samhällskunskapliga förmågor och färdigheter i teori och praktik (rum D701)

 • Anders S. Christensen: Samfundsfaglig viden og færdigheder i teori og praksis – Hvordan kommer sammenhængen mellem samfundsfaglige færdigheder og elevernes stillingtagen til udtryk i undervisningen i 8. klasse i Danmark?
 • Evelina Möllenborg: Vad räknas som kunskap i gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning?
 • Katarina Blennow: Symboliska gränser och kritikalitet i samhällskunskapsundervisning på gymnasiet
 • Janna Lundberg: Politik och skönlitteratur i samhällskunskapsämnet

 


 Parallellsession 2 (Tisdag 31.3 kl. 10.00–12.00)

2A. Samhällskunskapsundervisning, samhällskunskapsfärdigheter och kompetenser (rum F607)

 • Anna Hulling: Samhällskunskapsundervisning i mindre orter
 • Thomas Noven Eide: Samfunnsfaglige ferdigheiter – å lære å tenke ved å snake
 • Nina Mård: Samhällslära, ämnesövergripande undervisning och kompetensutveckling: En reflektion utifrån en studie av finländska klasslärares undervisning kring företagsamhet

 

2B. Student Particpation and Democracy (rum C214)

 • Mikko Hiljanen, Matti Rautiainen och Eija Räikkönen: The Finnish general upper secondary schools as a place of participation – preliminary results of study
 • Mikko Tujula och Jan Löfström: Connections between school climate and students’ societal orientation
 • Trond Solhaug: Democracy and Citizenship in new curricular reform

 

2C. Ekonomi- och politikdidaktik (rum F724)

 • Mattias Björklund och Johan Sandahl: Privatekonomiundervisning som medborgarbildning – Är det möjligt?
 • Cecilia Lundholm: Are policies controversial? Exploring students’ views on impartiality, values, political controversy and knowledge for environmental change in economics
 • Michael Håkansson och Leif Östman: A transactional teaching and learning approach on political conflicts

 


Parallellsession 3 (Tisdag 31.3 kl. 15.00–17.00)

3A. Perceptions of Society (rum C214)

 • Lars Sandin: A veiled space – Ideological Images of Society in Swedish Compulsory School Civics
 • Petteri Hansen och Mikko Puustinen: Rethinking the society of social studies in Finnish basic education
 • Ulrika Bodén: Student´s knowledge visualizations – how to analyze, interpret and present complex information and societal changes

 

3B. Gymnasieundervisning (rum E610)

 • Göran Bostedt: Social studies students’ motivation to study in upper secondary schools
 • Calle Hansson: Klimatförändringar som didaktisk problematik i samhällskunskapslärares undervisning på gymnasiet
 • Magnus Persson: Förklaringar av förändringar och kriser i gymnasieläroböcker för historia och samhällskunskap

 

SYMPOSIUM del 2: Samhällskunskapliga förmågor och färdigheter i teori och praktik (rum D701)

 • Kjetil Børhaug: Progresjon i samfunnsfaget
 • Kari-Mette Walmann Hidle: Progresjon mellom barnehage og skole i samfunnskunnskap
 • Ann-Sofie Jägerskog och Malin Tväråna: Vidgade dimensioner av samhällsanalys. Undersökningar av samhällsanalytisk progression på fyra områden i samhällskunskap

 


Parallellsession 4 (Onsdag 1.4 kl. 10.30–12.00)

4A. Kontroversiella samhällsfrågor, klimatförändring, migration (rum F724)

 • Mari Kristine Jore: Fornemmelser av kontroverser – elevers ønske om å lære om aktuelle og omdiskuterte tema i samfunnsfaget
 • Jörgen Nissen, Ulrika Bodén och Linnéa Stenliden: Att orientera sig i en föränderlig värld: bland oförutsägbarhet, fake news och nättroll
 • Martin Kristiansson, Ann-Christin Randahl, Martin Stolare och Gabriel Bladh: Kumulativ kunskapsbildning om migrationsundervisning i SO-ämnenas mellanår

 

4B. Social studies Education in Nordic Classrooms (rum C214)

 • Anders Christensen: Quality lost and found in translation – on the use of the PLATO manual in social science teaching
 • Nora Mathé: Moments in the meeting between students’ lifeworld and other knowledge domains
 • Peter Nicolai Aashamar: Observing Democratic Citizenship Instruction in Nordic Classrooms

 

4C. Medborgarbildning och demokrati (rum D701)

 • Kjetil Borhaug: Demokratiforståing og deltaking
 • Kristina Ledman och Torbjörn Lindmark: Medborgarbildning inom yrkesprogrammen – ett FoU-projekt
 • Maria Olson och Johan Sandahl: Samhällskunskapsämnets medborgarbildande potential
 • Linda Eriksson: Deliberativ didaktik som möjlighet

Uppdaterad 2.3.2020