Skriv här det du söker efter!

Nordisk konferanse i samfunnskunnskapsdidaktikk 2022

Samhällskunskapsämnets roll i Norden – att förklara förändringar och kriser

 

Nordisk konferanse i samfunnskunnskapsdidaktikk den 4–6 april 2022

 

Bästa deltagare i NOKSA 3-konferensen i Vasa!

Vi beklagar att vi nu måste meddela att konferensen 5–7 oktober 2020 är inställd. Konferensen skulle ju ursprungligen ordnas 30.3-1.4 2020, men sköts fram på grund av läget med Coronapandemin. Vi kunde tyvärr inte förutspå att pandemin skulle påverka programmet ännu under hösten 2020, men universiteten i Finland har redan nu i juni informerat om att arbete och undervisning sker på distans åtminstone till slutet av oktober 2020, och eventuellt ännu längre. Åbo Akademi tillåter inte heller externa besökare i campus, och eftersom vi inte heller vet hurudana reserestriktioner vi har under hösten, måste vi alltså inställa konferensen. Vi tror att ni alla förstår att vi tvingades ta detta beslut, även om vi inser att det här kommer att åsamka er många praktiska problem, vilket vi beklagar. Det är dock fortfarande viktigast att prioritera hälsan, och vi vill inte ta några risker med det obehagliga viruset.

Vi ger dock inte upp, utan kommer att bjuda in till NOKSA 3 den 4–6 april 2022. Orsaken till att flytta fram konferensen till 2022 är att NOFA 8 kommer att ordnas i Bergen 18–20 maj 2021, och eftersom samhällskunskapsdidaktiken brukar ha en synlig roll i NOFA, vill vi inte konkurrera med en annan viktig konferens. Vi har redan med arrangörerna i Bergen diskuterat om möjligheten att ordna ett ”noksa-symposium” i Bergen 2021, för att sedan sammanstråla i Vasa 4–6 april 2022.

Inför 2022 kommer vi att ”börja från början”. Vi bjuder in till en ny konferens, möjligen med ett annat tema. En första inbjudan kommer ut genast efter NOFA 8 i Bergen. Vi kommer att be om nya abstrakt och anmälningar under hösten 2021.

Det här innebär också att vi kommer att återbetala er anmälningsavgift till konferensen i april/oktober 2020. För frågor om återbetalning av anmälningsavgift, eller andra praktiska frågor, kontakta konferenssekreteraren Carina Österåker, carina.osteraker@abo.fi. Avbokningar av hotell- och researrangemang ansvarar deltagarna själva för.

 

Organisationskommittéen

 

 

 

 

 

Uppdaterad 6.7.2020