Naturmaterialteknik – personal

Naturmaterialteknik – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Personalen vid naturmaterialteknik finns vid följande laboratorier:

 

Fiber- och cellulosateknologi

Pedro Fardim, professor, ämnesansvarig

Thomas Heinze, external supervisor

Jan Gustafsson, akademilektor

Hela personalen vid fiber- och cellulosateknologi

 

Pappersförädling

Martti Toivakka, professor, ämnesansvarig

Mari Nurmi, akademilektor

Hela personalen vid pappersförädling

 

Trä- och papperskemi

Stefan Willför, professor, ämnesansvarig

Anna Sundberg, akademilektor

Hela personalen vid trä- och papperskemi

Uppdaterad 7.11.2018