Skriv här det du söker efter!

Naturmaterialteknik – forskning och forskare

Naturmaterialteknik – forskning och forskare

Forskning i naturmaterialteknik bedrivs inom följande områden:

Fiber- och cellulosateknologi

Biomassaförädling ( Biomass Engineering) är den gemensamma nämnaren för FCT. Till biomassan hör naturmaterial såsom inhemska barr- och lövträd samt växter, men också utländska snabbväxande träd, t.ex. eukalyptus. Till begreppet förädling räknas diverse processeringar av biomassa, dvs kemisk, mekanisk och bioteknologisk förbehandling av biomassa, fraktionering till olika komponenter från biomassan för användning som läkemedel och kemikalier, kemisk och mekanisk framställning av fibermassa, samt fibrernas blekning och lågkonsistensmalning. Andra processeringar är upplösning av rena cellulosapolymerer och regenerering av dessa till cellulosaprodukter, t.ex. biokolloider.

Läs mera om forskningen i fiber- och cellulosateknologi.

 

Pappersförädling

Paper Coating and Converting (LPCC) specializes in surface engineering of natural fibre-based materials such as paper and board, as well as use of coating and printing technologies as fabrication methods for novel value-added products.

Research subjects range from traditional pigment and dispersion coating to novel surface treatment methods such as plasma coating and pyrolysis enabled nanoparticle deposition. The surface modifications of materials aim at controlling functional properties, e.g. wettability, absorptivity, smoothness, porosity, electric properties, adhesion and barrier performance, which are important for targeted end-use applications.

Läs mera om forskning och forskare i pappersförädling (på engelska).

 

Trä- och papperskemi

  • Trä- och fiberkemi samt morfologi
  • Analysteknik: kromatografi, spektroskopi med kemisk mikroanalys, provpreparering och processanalys
  • Reaktioner och interaktioner vid massaframställning och blekning
  • Interaktioner i fibersuspensioner, speciellt ”våtändans kemi”
  • Klibbämnen ”hartser och stickies”
  • Bioraffinering av skogsprodukter för nya biomaterial och biokemikalier
  • Hemicellulosor, nanocellulosa, lignin och extraktivämnen
  • Fraktionering av biomassa
  • 3D bioprinting av biopolymerer
  • Masspektrometri

Läs mera om forskning och forskare i trä- och papperskemi.

Forskare vid Naturmaterialteknik, NMT
Forskare vid Naturmaterialteknik (NMT)

Uppdaterad 11.3.2020