Skriv här det du söker efter!

Gästprofessorer inom Molekylär process- och materialteknik

Gästprofessorer inom Molekylär process- och materialteknik

Gästprofessorer

Två internationella toppforskare har anställts (20%) för att stöda profilområdet molekylär process- och materialteknologi. Gästprofessorerna är:

Thomas Rosenau Professor of Wood, Pulp and Fiber Chemistry, Univerity of Natural Resources and Life Sciences, Austria.

Luisa Torsi Professor of Analytical Chemistry, University of Bari “A. Moro”, Italy.

Uppdaterad 6.3.2019