Skriv här det du söker efter!

Miljö- och marinbiologi – personal

Miljö- och marinbiologi – personal

Erik Bonsdorff
Professor i marinbiologi, särskilt Östersjöns och skärgårdens ekologi och miljö
Tfn. +358 40 536 3539
Tfn. +358-2-215 4070

Kai Lindström
Professor i ekologi och miljövetenskap
Tfn +358 46 921 6827
Tfn. + 385-2-215 4355

Christoffer Boström ämnesansvarig
Biträdande professor i miljörelaterad Östersjöbiologi
Tfn +358 50 431 8226

Maria Laamanen
Arbetslivsprofessor (affilierad professor) i havsmiljöforskning

Martin Snickars
Akademilektor i miljö- och marinbiologi, med uppgifter som föreståndare för Husö biologiska station
Tfn +358 50 432 0220
Tfn +358-2-215 4385

Tom Wiklund
Akademilektor i biologi, laboratorieföreståndare för Laboratoriet för akvatisk patobiologi
Tfn +358 40 075 8957
Tfn +358-2-215 4301

Markus Öst
Akademilektor i miljöbiologi
Tfn +358 469216856

Mikael von Numers
Universitetslärare i miljöbiologi
Tfn +358 469216864
Tfn +358-2-215 3422

Christine Engblom
Projektforskare inom projektet Saprolegniainfektioner hos fisk i Finland, Laboratoriet för akvatisk patobiologi

Marie Nordström
Specialforskare i marinbiologi

Sonja Salovius-Laurén
Specialforskare
Tfn +358 469216458
Tfn +358-2-215 3450

Conny Sjöqvist
Forskardoktor
Tfn +358-2-215 3420

Anna Törnroos-Remes, forskardoktor (tenure track) inom profileringsprojektet Havet

Katri Aarnio
Amanuens i marinbiologi
Tfn +358 46 921 6793
Tfn +358-2-215 4526

Tony Cederberg
Amanuens, Husö biologiska station
Tfn +358 457 342 1431
Tfn 018 37310

 

Övrig personal

Thomas Bymark
Laboratorietekniker
Tfn +358 407687664
Tfn  215 4259

Jari Korhonen
Forskningstekniker
Tfn +358 469201621
Tfn  215 4062

Fredrik Karlsson
Koordinator vid Forskarskolan/graduate school coordinator
Tfn +358 405494608

Emilia Fredrikson
Ekonomisekreterare
Tfn +358 469215586
Tfn  215 4527

Barbro Lindholm
Byråsekreterare
Tfn +358 469215596
Tfn  215 4262

Anne-Leena Gröning
Sekreterare
Tfn +358 46 9219097
Tfn 215 4989


Postadress

Miljö- och marinbiologi/Åbo Akademi
Artillerigatan 6
20520 Åbo

Uppdaterad 3.3.2020