Skriv här det du söker efter!

Matematik och statistik – personal

Matematik och statistik – personal

e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Mikael Lindström
Professor i matematik, ämnesansvarig
tfn. +358 2 215 4222

Paavo Salminen
Professor i matematik
tfn +358 2 215 4376

Jukka Corander
Professor i statistik (deltid)

Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Akademilektor i matematik, docent i matematik (vid HU)
tfn. +358 2 215 4375

Christer Glader
Akademilektor i matematik, docent
tfn. +358 2 215 4528

Mikael Kurula
Akademilektor i matematik, docent i tillämpad matematik
tfn. +358 2 215 4374

Brita Jung
Universitetslärare i matematik 15.8.2018-15.3.2019

 

Uppdaterad 15.6.2018