Skriv här det du söker efter!

Lediga jobb på Husö

Lediga jobb på Husö

Nu kan du söka sommarjobb för sommaren 2020 på Husö biologiska station.

Specialarbete I: Makrofyters djuputbredning i en skärgårdsgradient; 4 mån (under maj-sept), lön 1800 €/mån. God artkännedom om vattenväxter och fält/båtvana krävs. God artkännedom om vattenväxter. Båtvana samt GIS-kunskap till fördel. I arbetet ingår kartering med drop-video, ekolod- och sonarutrustning samt provtagning av vattenparametrar, analys av resultat och rapportering.

Specialarbete II: Inverkan av vägbankar på vattenmiljön – uppföljning av tidigare rapporter gjorda på 1970- och 00-talen, 4 mån (under maj-sept), lön 1800 €/mån. God artkännedom om vattenväxter, bottendjur och fält/båtvana och erfarenhet av kartering av marina habitat till fördel. Körkort. I arbetet ingår biologisk provtagning (bottendjur, vegetation), vattenprovtagning samt analys av resultat och rapportering.

Specialarbete III: (anställning via Fiskeribyrån, Ålands landskapsregering). Fisksamhällets struktur på grunda exponerade stränder, Åland, 4 mån (juni-sept) lön 1800 €/mån. Provfiske med strandnot, översiktlig kartering. Körkort, fältvana samt GIS-kunskap till fördel. I arbetet ingår provtagning, analys av resultat och rapportering. Möjligt att kopplas till pro gradu-arbete. Ange i ansökan om du önskar göra gradu på materialet.

Utöver planering och utförande ingår skriftlig rapportering av resultat i specialarbeten. En första version av rapporten skall färdigställas under anställningstiden och överlämnas i slutet av den.

Karterare: (3 mån, lön 1800 €/mån) och B. fältassistent (2 mån, lön 1300 €/mån) under juli-september: Kartering av makrofyter på hårdbotten i kustvatten längs dyklinjer enligt EU:s vattendirektiv och tidigare karteringar. God artkännedom om vattenväxter, dykcertifikat och sjövana krävs, kännedom om EU:s vattendirektiv till fördel. I arbetet ingår digitalisering av fältdata samt ev. andra fältkarteringar, enligt behov. Kan kopplas till pro gradu-arbete. Ange i ansökan om du önskar göra gradu på materialet.

Praktikanter: Sammanlagt 7-8 månader. Ingen tidigare erfarenhet krävs. Förslagsvis 3-4 personer á 2-3 månader eller enligt överenskommelse. Lön: 1300 €/månad. Praktikanter anställs från 1.5 till 30.9. Ange vilken/vilka månad/er du kan/inte kan praktisera.

Kosthållare: Heltid för tiden 1.5–6.10, Lön enligt Åbo Akademis kravnivå 3 för övrig personal, därtill kommer en individuell lönedel.

Städare: (deltid) för sju månader med start 15.3 eller 1.4 (halvtid 20 h/vecka, 55,2 %). Lön enligt Åbo Akademis kravnivå 3 för övrig personal, därtill kommer en individuell lönedel.

Ansökningen (per e-post som en pdf/word) riktas till stationsföreståndare Martin Snickars, Husö biologiska station, Miljö- och marinbiologi, Artillerigatan 6, 20520 Åbo, senast fredagen den 21 februari 2020.

Till ansökan bifogas en kort meritförteckning (studieprestationer inkl. studiepoäng, ev. examina, publikationer, arbetserfarenhet, uppdrag, osv.). Uppge adress, e-postadress och telefonnummer. I fall du söker fler än ett jobb, bör dessa anges i preferensordning av jobben 1-8.

Närmare upplysningar fås av Martin Snickars (martin.snickars@abo.fi)

Uppdaterad 4.2.2020