Skriv här det du söker efter!

Xiao Lan Curdt-Christiansen

Xiao Lan Curdt-Christiansen

Xiao Lan Curdt-Christiansen

Äldre forskare 

in Education

FPV Gemensamma

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

xiao.curdt-christiansen@abo.fi

Tfn +358 505944811

Forskningsprofil