Skriv här det du söker efter!

Ville Järvinen

Ville Järvinen

Ville Järvinen

Forskningsbiträde

ville.jarvinen@abo.fi