Skriv här det du söker efter!

Viljami Ahtola

Viljami Ahtola

Viljami Ahtola

Projektassistent, 

Teknisk administratör

viljami.ahtola@abo.fi

Tfn +358 503481676