Skriv här det du söker efter!

Vesa Koskimaa

Vesa Koskimaa

Vesa Koskimaa

Projektforskare

vesa.koskimaa@abo.fi

Forskningsprofil