Skriv här det du söker efter!

Tommy Nordman

Tommy Nordman

Tommy Nordman

Lektor 

huslig ekonomi

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

tommy.nordman@abo.fi