Skriv här det du söker efter!

Tommy Hämäläinen

Tommy Hämäläinen

Tommy Hämäläinen

Koordinator 

för online-kursutveckling i FITech

Informationsteknologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

tommy.hamalainen@abo.fi

Tfn +358 504640110

Forskningsprofil