Skriv här det du söker efter!

Tommy Hämäläinen

Tommy Hämäläinen

Tommy Hämäläinen

Koordinator,  för online-kursutveckling i FITech

tommy.hamalainen@abo.fi

Tfn +358 504640110

Forskningsprofil