Skriv här det du söker efter!

Tia Kakko

Tia Kakko

Tia Kakko

Projektforskare 

tia-annette.kakko@abo.fi