Skriv här det du söker efter!

Thomas Karv

Thomas Karv

Thomas Karv

Projektforskare

thomas.karv@abo.fi