Skriv här det du söker efter!

Thomas Karv

Thomas Karv

Thomas Karv

Projektforskare 

Institutet för samhällsforskning

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

thomas.karv@abo.fi

Forskningsprofil