Skriv här det du söker efter!

Susanne Westerén-Baran

Susanne Westerén-Baran

Susanne Westerén-Baran

Koordinator 

i reseärenden

Ekonomiservice

Centralförvaltning

susanne.westeren-baran@abo.fi

Tfn +358 469215587

Forskningsprofil