Skriv här det du söker efter!

Susanne Kortsch

Susanne Kortsch

Susanne Kortsch

Projektforskare

susanne.kortsch@abo.fi