Skriv här det du söker efter!

Susanne Kortsch

Susanne Kortsch

Susanne Kortsch

Forskardoktor

susanne.kortsch@abo.fi

Forskningsprofil