Skriv här det du söker efter!

Soroush Abyari

Soroush Abyari

Soroush Abyari

Praktikant 

Åbo biovetenskapscentrum

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

soroush.abyari@abo.fi