Sonja Vidjeskog

Sonja Vidjeskog

Sonja Vidjeskog

Lektor, 

svenska

sonja.vidjeskog@abo.fi

Tfn +358 469205469