Skriv här det du söker efter!

Sonja Vidjeskog

Sonja Vidjeskog

Sonja Vidjeskog

Lektor 

svenska

Språkcentret

Centret för livslångt lärande

sonja.vidjeskog@abo.fi

Tfn +358 469205469

Forskningsprofil