Skriv här det du söker efter!

Sonja Hukantaival

Sonja Hukantaival

Sonja Hukantaival

Forskardoktor 

i nordisk folkloristik

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

sonja.hukantaival@abo.fi

Forskningsprofil