Skriv här det du söker efter!

Sonja Haga-Erickson

Sonja Haga-Erickson

Sonja Haga-Erickson

Universitetslärare 

i logopedi

Logopedi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

sonja.haga-erickson@abo.fi