Skriv här det du söker efter!

Solveig Vaherkylä

Solveig Vaherkylä

Solveig Vaherkylä

HR-specialist

solveig.vaherkyla@abo.fi

Tfn +358 469215828