Skriv här det du söker efter!

Sofie Strandén-Backa

Sofie Strandén-Backa

Sofie Strandén-Backa

Projektforskare, 

i folkloristik

sofie.stranden@abo.fi