Skriv här det du söker efter!

Sofie Henricson

Sofie Henricson

Sofie Henricson

Forskardoktor (tenure track),  i svenska språket

sofie.henricson@abo.fi

Tfn +358 504664938

Forskningsprofil