Skriv här det du söker efter!

Sofia von Nandelstadh

Sofia von Nandelstadh

Sofia von Nandelstadh

Projektassistent 

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

sofia.vonnandelstadh@abo.fi