Sofia Smått-Nyman

Sofia Smått-Nyman

Projektassistent, 

inom vårdvetenskapens och ungdomsforskningens proj

sofia.smatt@abo.fi