Skriv här det du söker efter!

Sofia Smått-Nyman

Sofia Smått-Nyman

Sofia Smått-Nyman

Projektassistent, 

inom ungdomsforskningens projekt

sofia.smatt@abo.fi