Skriv här det du söker efter!

Sofia Mietala

Sofia Mietala

Sofia Mietala

Timlärare i huvudsyssla 

i specialundervisning

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

sofia.mietala@abo.fi

Tfn +358 504639504

Forskningsprofil