Skriv här det du söker efter!

Sini Hämäläinen

Sini Hämäläinen

Sini Hämäläinen

Forskningsassistent

sini.hamalainen@abo.fi