Skriv här det du söker efter!

Silja Laine

Silja Laine

Silja Laine

Projektforskare 

i engelska språket

Språk

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

silja.laine@abo.fi

Forskningsprofil