Skriv här det du söker efter!

Serhii Vakal

Serhii Vakal

Serhii Vakal

Projektforskare

serhii.vakal@abo.fi

Forskningsprofil