Skriv här det du söker efter!

Savitri Jetoo

Savitri Jetoo

Savitri Jetoo

Projektforskare 

FSE Gemensamma

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

savitri.jetoo@abo.fi

Tfn +358 505242874

Forskningsprofil