Skriv här det du söker efter!

Sandra Waller

Sandra Waller

Sandra Waller

Forskningsassistent, 

i projektet Kommunicerande konsumtion

sandra.waller@abo.fi