Skriv här det du söker efter!

Samra Becic Karalic

Samra Becic Karalic

Samra Becic Karalic

Skolassistent 

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

samra.becic@abo.fi

Forskningsprofil