Skriv här det du söker efter!

Salla Tuori

Salla Tuori

Salla Tuori

Biträdande professor,  i genusvetenskap

salla.tuori@abo.fi

Tfn +358 469216729

Forskningsprofil