Skriv här det du söker efter!

Saara Ilvessalo

Saara Ilvessalo

Saara Ilvessalo

Forskningsassistent, 

Offentlig förvaltning

saara.ilvessalo@abo.fi