Skriv här det du söker efter!

Saara Ilvessalo

Saara Ilvessalo

Saara Ilvessalo

Universitetslärare 

i Rättsvetenskap

Rättsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

saara.ilvessalo@abo.fi

Forskningsprofil