Skriv här det du söker efter!

Saara Ilvessalo

Saara Ilvessalo

Saara Ilvessalo

Universitetslärare,  i Rättsvetenskap

saara.ilvessalo@abo.fi

Forskningsprofil