Skriv här det du söker efter!

Saara Ilvessalo

Saara Ilvessalo

Saara Ilvessalo

Universitetslärare 

i Rättsvetenskap

saara.ilvessalo@abo.fi

Tfn +358 504759995

Forskningsprofil