Skriv här det du söker efter!

Rosa Weber

Rosa Weber

Rosa Weber

Projektforskare 

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

rosa.weber@abo.fi