Skriv här det du söker efter!

Roald von Schoultz

Roald von Schoultz

Roald von Schoultz

Intern revisor 

Intern revision

Centralförvaltning

roald.vonschoultz@abo.fi

Tfn +358 503534114

Forskningsprofil