Skriv här det du söker efter!

Riikka Aarnos

Riikka Aarnos

Riikka Aarnos

Forskningsassistent 

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

riikka.aarnos@abo.fi