Skriv här det du söker efter!

Renata Svedlin

Renata Svedlin

Renata Svedlin

Universitetslärare 

i pedagogik företrädesvis tilllämpad pedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

renata.svedlin@abo.fi

Tfn +358 469219665

Forskningsprofil