Skriv här det du söker efter!

Rebecka Asikainen

Rebecka Asikainen

Rebecka Asikainen

Bibliotekarie 

Åbo Akademis bibliotek

rebecka.asikainen@abo.fi

Tfn +358 505687755

Forskningsprofil