Skriv här det du söker efter!

Rebecca Åkers

Rebecca Åkers

Rebecca Åkers

Bokförare 

Ekonomiservice

Centralförvaltning

rebecca.akers@abo.fi

Tfn +358 505133106

Forskningsprofil