Skriv här det du söker efter!

Ray Pörn

Ray Pörn

Ray Pörn

Projektforskare 

i matematikens didaktik

ray.poern@abo.fi

Forskningsprofil