Skriv här det du söker efter!

Rasmus Isomaa

Rasmus Isomaa

Rasmus Isomaa

Universitetsforskare 

i ungdomsvetenskap

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

rasmus.isomaa@abo.fi

Forskningsprofil