Skriv här det du söker efter!

Pia Widén

Pia Widén

Pia Widén

Koordinator 

nordiska relationer

Ledningskansli

Centralförvaltning

pia.widen@abo.fi

Tfn +358 505183612

Forskningsprofil